Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Η κοινωνία για την διατήρηση της μορφής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

Σχόλιο: 
Ν.Σ. Μαυρογιάννης 
Από πρόσφατη (Παρασκευή και Σάββατο 27 - 28 Φεβρουαρίου) Έρευνα Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου που διεξήχθη στο σύνολο της επικράτειας από την  Prorata για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού 105,5 στο Κόκκινο προκύπτει ότι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που επιθυμεί την συνέχιση της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) με την παρούσα μορφή τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το πσοστό που διαφωνεί. Συγκεκριμένα το 45% διαφωνεί με την επιχειρούμενη από το Υπουργείο αλλαγή της μορφής των ΠΠΣ έναντι ποσοστού 27% που συμφωνεί. Σημαντικό είναι το ποσοστό (24%) όσων δείχνουν να ταλαντεύονται ανάμεσα στις δύο θέσεις που μάλλον οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το θέμα ή στην έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, έλλειψης που εντείνεται από τις πολλές, αντιφατικές και συνθηματολογικές επίσημες ανακοινώσεις. 

ξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των ανθρώπων που με την γνώμη τους υπερασπίζονται την συνέχιση της λειτουργίας των ΠΠΣ ώς έχουν ξεπερνάει το ποσοστό που έλαβαν αθροιστικά κατά τις πρόσφατες εκλογές τα δύο κόμματα που έχουν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.


Οι γνώμες ως είναι φυσικό είναι διαφορετικά κατανεμημένες μεταξύ των ψηφοφόρων διαφορετικών κομμάτων:
Το ποιοί ψηφοφόροι, τίνων κομμάτων συμφωνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό (δηλαδή δηλώνουν "Συμφωνώ ") με τον εξοβελισμό της Αριστείας από τα ΠΠΣ και εισαγωγή δια της κλήρωσης έχει εκτός από πολιτικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ενδεχομένως και ανθρωπολογικό.