Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Αντί προλόγου

Σε αυτό το χώρο, που ο τίτλος του αποτελεί  σκόπιμη παράφραση  του τίτλου ενός ιστορικού κειμένου του Δ. Γληνού, θα φιλοξενούνται ενυπόγραφα κείμενα και άλλο πρόσφορο υλικό ώστε να αναδειχθεί η σημασία, η δυναμική και οι βλέψεις των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Από την αρχή της δημιουργίας τους με τον Ν. 3966/11 έως σήμερα και από σήμερα έως το εγγύς μέλλον. Η, έστω έμμεση, σύνδεση με τον μεγάλο παιδαγωγό Δ. Γληνό δεν είναι τυχαία. Και έγινε για δύο λόγους: Ο πρώτος ήταν για να υπενθυμίσουμε ότι η Παιδεία και ειδικότερα η Εκπαίδευση είναι πεδίο Μεγάλων (το μι με κεφαλαίο) οραματισμών. Που απαιτούν ανάλογα οράματα και οραματιστές. Που εκτός από πεδίο αναγκαίων συγκρούσεων είναι και πεδίο μεγάλων συναινέσεων. Ο Δ. Γληνός αγωνίσθηκε στην ζωή του και για το ένα και για το άλλο. Ο δεύτερος είναι για να θυμηθούμε την Ιστορία της Παιδείας μας και να αντιληφθούμε πόσο βλαπτικές ήταν αλλαγές που αγνοούσαν τον διάλογο με την κοινωνία.
Ν.Σ. Μαυρογιάννης