Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

Βιογραφία του Mersenne και σπουδές

Mersenne biography: Marin Mersenne was born into a working class family in the small town of Oizé in the province of Maine on 8 September 1588 and was baptised on the same day. From an early age he showed signs of devotion and eagerness to study. So, despite their financial situation, Marin's parents sent him to the Collège du Mans where he took grammar classes. Later, at the age of sixteen, Mersenne asked to go to the newly established Jesuit School in La Flèche which had been set up as a model school for the benefit of all children regardless of their parents' financial situation. It turns out that Descartes, who was eight years younger than Mersenne, was enrolled at the same school although they are not thought to have become friends until much later.

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Επιτυχόντες Μαθηματικού Διαγωνισμού Ο ΘΑΛΗΣ Νοέμβριος 2016 - Μία πρώτη ματιά...Στο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ο ΘΑΛΗΣ συμμετέχουν κάθε χρόνο περίπου 12.000 μαθητές γυμνασίων και λυκείων και είναι ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος μαθητικός διαγωνισμός στην Ελλάδα. Ο συναγωνισμός είναι προφανώς αρκετά μεγάλος.

Στις δύο λίστες που ακολουθούν φαίνονται οι επιτυχόντες όλων των σχολείων της Ελλάδας που είχαν περισσότερους από 6 επιτυχόντες. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες γυμνασίου και λυκείου. Με κίτρινη επισήμανση είναι τα σχολεία όπου οι μαθητές - εκτός της δευτέρας Λυκείου έχουν εισαχθεί με εξετάσεις - των οποίων ο τίτλος είναι λάθος, αφού λέγονται Πρότυπα. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε σχολείο δίνει το πλήθος των επιτυχόντων του σχολείου. Όμως κάθε αριθμός δεν έχει την ίδια αξία, αφού τα σχολεία έχουν διαφορετική δύναμη. Για παράδειγμα το γυμνάσιο του Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης έχει δύναμη 230 παιδιών περίπου, το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών περίπου 450 μαθητές, το Λύκειο του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης περίπου 265 μαθητές κ.ο.κ.

Στα λύκεια οι επιτυχόντες, καθώς και οι συμμετέχοντες είναι σαφώς λιγότεροι σε ολόκληρη την Ελλάδα.Θα επανέλθουμε με αναλυτικότερη στατιστική ανάλυση.